11:08 07/11/2012

SHB bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới

Hà Anh

SHB bổ nhiệm bà Đặng Tố Loan giữ chức Phó tổng giám đốc SHB kiêm Giám đốc chi nhánh SHB Tp.HCM, kể từ ngày 9/10/2012

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc của SHB.
Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc của SHB.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc.

Theo đó, Hội đồng Quản trị SHB bổ nhiệm bà Đặng Tố Loan, sinh năm 1973, thạc sỹ kinh tế, giữ chức Phó tổng giám đốc SHB kiêm Giám đốc chi nhánh SHB Tp.HCM, kể từ ngày 9/10/2012. Thời hạn bổ nhiệm 6 tháng để thử thách.

Trước đó, ngày 31/10, SHB đã công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc SHB đối với bà Bùi Thị Mai, sinh năm 1962, thạc sỹ kinh tế, kể từ ngày 1/11/2012 và điều chuyển bà Bùi Thị Mai thành chuyên viên Phòng thu hồi công nợ.

Được biết, SHB đã bổ nhiệm bà Bùi Thị Mai làm Phó tổng giám đốc SHB kể từ ngày 15/9/2012. Thời hạn bổ nhiệm để thử thách là 6 tháng.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc SHB, bà Mai nắm giữ chức vụ Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank), ngân hàng đã sáp nhập vào SHB.

Hiện Ban giám đốc của SHB có 8 người gồm Tổng giám đốc ông Nguyễn Văn Lê và 7 phó tổng giám đốc gồm: ông Đặng Trung Dũng, bà Ninh Thị Lan Phương, ông Bùi Tín Nghị, bà Ngô Thu Hà, ông Phạm Văn Thăng, bà Đặng Tố Loan và ông Lê Đăng Khoa.