14:35 15/10/2012

SHB bổ nhiệm phó tổng giám đốc thứ 8

Hà Anh

Giao dịch tại SHB.<br>
Giao dịch tại SHB.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX) thông báo bổ nhiệm phó tổng giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh SHB Tp.HCM.

Theo đó, bà Đặng Tố Loan được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh SHB Tp.HCM. Thời hạn bổ nhiệm là 6 tháng để thử thách, kể từ ngày 9/10/2012.

Được biết, bà Đặng Thị Tố Loan sinh năm 1973, đã có thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng.
    
Trước đó, bà Ninh Thị Lan Phương, Kế toán trưởng SHB, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng SHB kể từ ngày 8/6. Thời hạn bổ nhiệm là 6 tháng để thử thách.

Hiện Ban tổng giám đốc của SHB có 9 người gồm: ông Nguyễn Văn Lê giữ chức vụ Tổng giám đốc 8 phó tổng giám đốc: gồm ông Đặng Trung Dũng, bà Ninh Thị Lan Phương, ông Bùi Tín Nghị, ông Lê Đăng Khoa, ông Phạm Văn Thăng, bà Ngô Thu Hà, bà Bùi Thị Mai và bà Đặng Tố Loan.