11:08 01/06/2010

SHB chuẩn bị chào bán 150 triệu cổ phiếu

Minh Đức

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chuẩn bị chào bán 150 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng

SHB đã niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 4/2009.
SHB đã niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 4/2009.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chuẩn bị chào bán 150 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Ngày 28/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Quyết định số 1547/UBCK-QLPH chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của SHB để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Dự kiến, ngân hàng này sẽ được Ủy ban cấp giấy chứng nhận đăng ký chính thức chào bán cổ phiếu vào đầu tháng 6 này.

Đợt chào bán 150 triệu cổ phiếu (tương đương 1.500 tỷ đồng tính theo mệnh giá) lần này sẽ đảm bảo cho SHB hoàn thành lộ trình tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Cùng với việc thành công trong đợt chào bán 15 triệu trái phiếu chuyển đổi vào thàng 3/2010 vừa qua, kế hoạch trên dự kiến cũng là bước chuẩn bị để ngân hàng này tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng đến cuối quý 1/2011.

Theo SHB, việc tăng vốn điều lệ tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư công nghệ thông tin, cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu phát triển và để hướng tới mục tiêu trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại đa năng vào năm 2012.