14:13 12/02/2009

SHB có lãi suất cho vay thấp nhất từ trước tới nay

Hoàng Thủy

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) bắt đầu triển khai cơ chế lãi suất cho vay mới, thấp nhất từ trước tới nay tại ngân hàng này

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) bắt đầu triển khai cơ chế lãi suất cho vay mới, thấp nhất từ trước tới nay tại ngân hàng này.

Theo thông báo của SHB, các doanh nghiệp là các khách hàng cũ, uy tín, vay vốn thực hiện xuất khẩu hàng hoá, thường xuyên sử dụng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền của SHB và thực hiện bán ngoại tệ cho SHB khi được thanh toán, mức lãi suất cho vay áp dụng là 8,5%/năm đối với vốn vay VND và 6%/năm với vốn vay là USD ngắn hạn.

Lãi suất đối với sản phẩm cho vay tài trợ xuất khẩu VND có bảo đảm bằng USD và khách hàng có cam kết bán lại USD cho SHB là 4,5%/năm với VND đối với khách hàng vay có khoản vay thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 131/QĐ-TTg và Thông tư 02/2009/TT/NHNN và 6%/năm với USD.

Ngân hàng này cũng triển khai một số chính sách ưu đãi như giảm 30% phí thanh toán quốc tế, miễn phí toàn bộ các giao dịch trong nước.

Ngoài ra, SHB cũng thông báo đẩy mạnh các sản phẩm cho vay tiêu dùng, đặc biệt là sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng. Khách hàng không cần tài sản thế chấp nhưng vẫn có thể được hưởng mức lãi suất cho vay thấp, hạn mức vay tối đa lên đến 300 triệu đồng hoặc 12 lần thu nhập hàng tháng, thời hạn vay tối đa 48 tháng.