14:47 20/04/2009

SHB dẫn đầu khối lượng trong phiên chào sàn

M.Đức

Trong phiên giao dịch đầu tiên trên HASTC, cổ phiếu Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội đã dẫn đầu thị trường về khối lượng

Năm 2009, SHB dự kiến sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ lên 3.500 tỷ (trong đó: 1.000 tỷ cho các cổ đông hiện hữu, 500 tỷ cho các cổ đông nước ngoài).
Năm 2009, SHB dự kiến sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ lên 3.500 tỷ (trong đó: 1.000 tỷ cho các cổ đông hiện hữu, 500 tỷ cho các cổ đông nước ngoài).
Trong phiên giao dịch đầu tiên trên HASTC, cổ phiếu Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội đã dẫn đầu thị trường về khối lượng.

Ngày 20/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức niêm yết 50 triệu cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), mã SHB.

Đây là cổ phiếu thứ 3 của ngành ngân hàng thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trước đó là cổ phiếu của Ngân hàng Á châu (mã ACB, sàn HASTC) và cổ phiếu của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã STB, sàn HOSE).

Trong phiên chào sàn, SHB có tới 2.079.300 đơn vị chuyển nhượng thành công (ứng với gần 30 tỷ đồng giá trị), là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trên toàn thị trường, cả HOSE và HASTC. Giá thấp nhất của cổ phiếu này 13.600 đồng/cổ phiếu, cao nhất là 15.300 đồng/cổ phiếu và bình quân là 14.400 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng cổ phiếu SHB mà khối đầu tư nước ngoài còn được mua là 24.494.400 đơn vị. Trong phiên giao dịch đầu tiên, khối này mua vào 5.600 cổ phiếu với giá trị 81.760.000 đồng.

Năm 2008, tổng tài sản của SHB là 14.381 tỷ đồng, tăng 16% so năm 2007; tổng thu nhập hơn 1.640 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 269 tỷ đồng, tương ứng tăng 187% và 52% so năm 2007; trả cổ tức 8%.

Ngày 20/3/2009, Đại hội cổ đông SHB đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu: tổng tài sản dự kiến đạt 20.503 tỷ đồng, tăng 42,5% so với năm 2008; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 336 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 10,5% năm; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân đạt 1,64%; tỷ suất sinh lời trên vốn điều lệ bình quân đạt 16,80%.

Đại hội cổ đông nói trên cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ lên 3.500 tỷ (trong đó: 1.000 tỷ cho các cổ đông hiện hữu, 500 tỷ cho các cổ đông nước ngoài).