23:56 08/06/2009

SHB đạt gần 164 tỷ đồng lợi nhuận 5 tháng đầu năm

M.Đức

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo đạt gần 164 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm 2009

SHB dự tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 sẽ đạt lợi nhuận trên 250 tỷ đồng.
SHB dự tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 sẽ đạt lợi nhuận trên 250 tỷ đồng.
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo đạt gần 164 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 5 tháng đầu năm 2009.

Theo công bố ngày 8/6, tính đến hết tháng 5/2009, SHB đạt tổng tài sản gần 16.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 13.339 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 6.409 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 163,733 tỷ đồng.

SHB dự tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 sẽ đạt lợi nhuận trên 250 tỷ đồng, đạt 74,40% so với kế hoạch đề ra và ngân hàng này dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2009 cho cổ đông 8%.

Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB, cho biết: “Kết quả kinh doanh nói trên của SHB tương đối tốt là do trong thời gian qua nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi; Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có những chính sách kích cầu hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện SHB phát triển thêm nhiều khách hàng, tăng quy mô hoạt động…”.