20:25 16/10/2013

SHB được nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng lên 20%

Hà Anh

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của SHB từ 12% lên 20%

Đến 30/9/2013, dư nợ tín dụng của SHB đã tăng trưởng 8,7% so với cuối năm 2012.
Đến 30/9/2013, dư nợ tín dụng của SHB đã tăng trưởng 8,7% so với cuối năm 2012.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2013 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) từ 12% lên 20%.

Trước đó, đầu năm 2013, SHB thuộc nhóm ngân hàng thương mại được tăng trưởng tín dụng tối đa 12% năm 2013. Đến 30/9/2013, dư nợ tín dụng của SHB đã tăng trưởng 8,7% so với cuối năm 2012.

Quyết định điều chỉnh được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trên cơ sở căn cứ kết quả dư nợ tín dụng đến cuối quý 3/2013 và kế hoạch phát triển tín dụng đến cuối năm 2013 của SHB.

Được biết bên cạnh các chương trình sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân, cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp đặc biệt là tập trung phát triển tín dụng các nhóm ngành, lĩnh vực khuyến khích của Ngân hàng Nhà nước, SHB còn tham gia tài trợ vốn cho các dự án công trình giao thông trọng điểm.