22:47 03/02/2009

SHB được niêm yết 50 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội

Thu Thủy

Ngày 3/2/2009, sàn Hà Nội đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội được niêm yết cổ phiếu

Hoạt động giao dịch tại SHB.
Hoạt động giao dịch tại SHB.
Ngày 3/2/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, SHB được niêm yết 50 triệu cổ phiếu phổ thông với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 500 tỷ đồng trên HASTC với mã chứng khoán SHB.

Trước đó, ngày 22/1/2009, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán số 05/2009/GCNCP- TTLK và cấp mã chứng khoán cho SHB.
 
Từ ngày 20/12/2008, SHB đã triển khai việc đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông sở hữu phần vốn 500 tỷ đồng phát hành trước đợt tăng vốn tháng 1/2007 để phục vụ việc đăng ký lưu ký chứng khoán.

Trong năm 2008, SHB đạt 269 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tổng dư nợ tín dụng đạt 6.227 tỷ đồng, tổng huy động trên toàn hệ thống đạt 11.768,7 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2008, SHB đã chuyển trụ sở từ thành phố Cần Thơ về Hà Nội.

Trong năm 2007, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này là hơn 176 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt 4.184 tỷ đồng, tổng huy động trên toàn hệ thống đạt 9.946 tỷ đồng.