09:20 18/10/2017

SHB hỗ trợ 100% vốn cho doanh nghiệp vay mua ôtô

Thúy Anh

Chương trình cho vay mới của SHB có tổng hạn mức 1.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp vay mua ôtô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được 
SHB hỗ trợ nguồn vốn tối đa tới 100% giá trị xe với lãi suất ưu đãi chỉ 
từ 7,49%/năm.
Doanh nghiệp vay mua ôtô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được SHB hỗ trợ nguồn vốn tối đa tới 100% giá trị xe với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,49%/năm.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi suất chỉ từ 7,49%/năm cho khách hàng doanh nghiệp vay mua ôtô.

Chương trình này dự kiến kéo dài trong vòng một năm với tổng hạn mức lên tới 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay mua ôtô kinh doanh vận tải và các doanh nghiệp vay mua ôtô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được SHB hỗ trợ nguồn vốn tối đa tới 100% giá trị xe với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,49%/năm.

Cùng với lãi suất ưu đãi, các doanh nghiệp vay vốn mua ôtô tại SHB còn được ưu đãi thời hạn vay đến 72 tháng căn cứ trên phương án mua xe và tài sản thế chấp. Với thời hạn này, doanh nghiệp sẽ chủ động được nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh khác.

Bên cạnh đó, SHB còn cam kết tinh giản tối đa hồ sơ và thủ tục vay vốn; rút ngắn thời gian giải ngân để khách hàng sớm tiếp cận được nguồn vốn và nhanh chóng sở hữu được tài sản mong muốn.