08:22 28/10/2011

SHB hoàn thành 67% kế hoạch năm

Mai Anh

Trong quý 3/2011, SHB lỗ hơn 3 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi cùng kỳ SHB lãi hơn 40 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SHB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SHB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (mã SHB-HNX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của SHB đạt 579,6 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ đạt 28,4 tỷ đồng; lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối đạt 18 tỷ đồng, đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2010.

Trong quý 3/2011, SHB lỗ hơn 3 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi cùng kỳ SHB lãi hơn 40 tỷ đồng. Chi phí hoạt động là gần 304 tỷ đồng; đồng thời trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 24 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 296,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 222,5 tỷ đồng,

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của SHB đạt hơn 1.379 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 707,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 532,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2011, tổng tài sản của SHB đạt 69.725 tỷ đồng, tăng hơn 18.712 tỷ đồng so với hồi đầu năm (51.032 tỷ đồng). Vốn huy động đạt hơn 32.610 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 28.267 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 604,4 tỷ đồng; khoản chứng khoán đầu tư là 12.142 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư là 13,3 tỷ đồng.

Năm 2011, SHB dự kiến tổng tài sản đạt 75.000 tỷ đồng; vốn điều lệ là 4.995 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 66.500 tỷ đồng; lợ nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng; cổ tức 14%. Như vậy, sau 9 tháng, SHB đã hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.