15:17 30/06/2011

SHB hợp tác toàn diện với EVN NPC

Diệu Hương

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Với thỏa thuận hợp tác toàn diện này, SHB và EVN NPC cam kết hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động của nhau.

Cụ thể, hai bên triển khai các chương trình hợp tác dành cho các khách hàng của hai bên; cam kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; tạo cơ hội phối hợp triển khai các chương trình, dự án đầu tư; tạo điều kiện để các đơn vị thành viên của nhau tham gia mạnh mẽ vào các chương trình hợp tác đã thỏa thuận; tạo điều kiện để nhân viên của hai bên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; cùng quảng bá thương hiệu của nhau trên thị trường…

EVN NPC cam kết phối hợp cùng SHB triển khai chương trình hợp tác thu tiền điện đối với các các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân sử dụng điện của tổng công ty này, thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử của SHB (Internet Banking, Mobile banking, SMS Bangking…) qua hệ thống ATM và tại các điểm giao dịch của SHB trên toàn quốc.

Đổi lại, SHB cũng cam kết ưu tiên sử dụng dịch vụ cung cấp đường truyền leadline của EVN NPC phục vụ cho hoạt động trực tuyến của ngân hàng này.

Tại lễ ký kết, nhằm triển khai ngay một trong những nội dung của thỏa thuận, EVN NPC và SHB cũng đã tiến hành ký kết hợp đồng khung về cung cấp dịch vụ viễn thông cho trụ sở, chi nhánh và phòng giao dịch của SHB.