14:13 27/07/2011

SHB hợp tác với BKAV hiện đại hóa quản trị

Diễm Hương

SHB và BKAV ký thực hiện dự án “Triển khai giải pháp phần mềm hiện đại hóa quản trị điều hành các hoạt động văn phòng”

SHB đang nghiên cứu đầu tư hệ thống phê duyệt tín dụng trực tuyến LOS và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM.
SHB đang nghiên cứu đầu tư hệ thống phê duyệt tín dụng trực tuyến LOS và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM.
Ngày 26/7/2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Công ty An ninh mạng BKAV ký thực hiện giai đoạn 1 dự án “Triển khai giải pháp phần mềm hiện đại hóa quản trị điều hành các hoạt động văn phòng - BKAV eOffice”.

Theo SHB, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ là xu thế chung của các ngân hàng nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh và uy tín; trong đó việc hiện đại hóa quản trị điều hành và các hoạt động văn phòng góp phần không nhỏ tới sự nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng.

Sau khi tìm hiểu các giải pháp hiện có trên thị trường, SHB quyết định lựa chọn BKAV eOffice, giải pháp đã được nhiều doanh nghiệp ứng dụng thành công.

Tại lễ ký, ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Dự án của BKAV giới thiệu rằng, với hệ thống BKAV eOffice, SHB sẽ hoạch định các luồng công việc một cách khoa học đến từng phòng ban, tạo dựng, duy trì môi trường làm việc mà qua đó mọi thông tin, hoạt động đều được chia sẻ, phản hồi một cách thuận tiện.

BKAV eOffice cũng cung cấp hệ thống kết nối liên văn phòng, giúp hoạt động văn phòng được thực hiện một cách đồng nhất. Vì vậy, ban lãnh đạo SHB vẫn có thể điều hành công việc từ bất cứ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào đối với tất cả các đơn vị trên toàn hệ thống.

Hiện giải pháp eOffice đã được ứng dụng rộng rãi trên hơn 400 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB, cho biết bên cạnh việc ứng dụng giải pháp phần mềm văn phòng điện tử eOffice, SHB sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư vào công nghệ thông tin. Hiện ngân hàng này đang nghiên cứu đầu tư hệ thống phê duyệt tín dụng trực tuyến LOS (Loan Origination System), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM (Customer Relationship Management)… nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ.