10:31 23/06/2009

SHB hợp tác với SVIC triển khai dịch vụ bancassurance

M. Hương

Ngân hàng SHB và Công ty Bảo hiểm SVIC hợp tác cung cấp các sản phẩm bảo hiểm kết hợp dịch vụ ngân hàng (bancassurance)

SHB và Công ty Bảo hiểm SHB-Vinacomin (SVIC) bắt đầu cung cấp các sản phẩm bảo hiểm kết hợp dịch vụ ngân hàng (bancassurance).

Qua kế hoạch hợp tác này, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ làm đại lý chính thức của SVIC, cung cấp các loại bảo hiểm cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng vay vốn tại SHB trên toàn quốc; tập trung ở các nhóm sản phẩm thuộc bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm tài sản kỹ thuật.

Đây cũng là những bước đi mới của SHB trong hướng mở rộng việc cung cấp các sản phẩm ngân hàng kết hợp với dịch vụ bảo hiểm.

SVIC là công ty bảo hiểm vừa đi vào hoạt động cuối năm 2008, trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm, quản lý quỹ, đầu tư vốn… SHB và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông sáng lập của công ty này, lần lượt nắm 10% và 19,8%.