22:51 06/12/2009

SHB lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản

P.V

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đưa Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản SHB (SHAMC) vào hoạt động

Ngày 5/12, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đưa Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản SHB (SHAMC) vào hoạt động.

SHAMC có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, tổ chức hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên, do SHB là chủ sở hữu.

Công ty này ra đời nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nợ và khai thác tài sản của SHB, làm lành mạnh và minh bạch hóa tình hình tài chính ngân hàng, đảm bảo kinh doanh an toàn và bền vững.

SHAMC có đầy đủ chức năng của một công ty quản lý nợ, bao gồm tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản bảo đảm nợ vay liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất. Công ty cũng được chủ động bán các tài sản bảo đảm nợ vay thuộc quyền định đoạt của ngân hàng thương mại theo giá trị trường; cơ cấu lại nợ tồn đọng…

Bên cạnh đáp ứng nhu cầu về xử lý nợ và quản lý tài sản của SHB, SHAMC cũng sẽ thực hiện nghiệp vụ mua, bán, xử lý nợ tồn đọng của các tổ chức tín dụng khác, các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại khác theo quy định của pháp luật.