13:47 05/03/2012

SHB mở dịch vụ ứng tiền mặt cho thẻ quốc tế trên ATM

Diễm Hương

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) bắt đầu cung cấp dịch vụ ứng tiền mặt đối với 6 loại thẻ quốc tế trên hệ thống ATM

Cuối năm 2011, SHB đã hoàn thành kết nối hệ thống chiều thanh toán với các tổ chức chuyển mạch trong nước thông qua Smartlink.
Cuối năm 2011, SHB đã hoàn thành kết nối hệ thống chiều thanh toán với các tổ chức chuyển mạch trong nước thông qua Smartlink.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) bắt đầu cung cấp dịch vụ ứng tiền mặt đối với 6 loại thẻ quốc tế trên hệ thống ATM của ngân hàng này trên toàn quốc.

Theo đó, chủ thẻ trong nước và nước ngoài thuộc 6 tổ chức thẻ quốc tế bao gồm: Visa, MasterCard, JCB, American Express (Amex), Diners Club và Union Pay (CUP) có thể thực hiện giao dịch rút tiền trên hệ thống máy ATM của SHB.

Cuối năm 2011, SHB đã hoàn thành kết nối hệ thống chiều thanh toán với các tổ chức chuyển mạch trong nước thông qua Smartlink. Theo đó, cùng với việc chấp nhận giao dịch bằng các loại thẻ do SHB phát hành, các loại thẻ ghi nợ nội địa của các ngân hàng thành viên thuộc 3 liên minh thẻ Smartlink, Banknetvn và VNBC, hệ thống ATM của SHB trên toàn quốc còn chấp nhận giao dịch bằng thẻ ghi nợ, tín dụng quốc tế của các tổ chức thẻ quốc tế lớn phát hành tại Việt Nam và trên thế giới.