23:07 06/08/2009

SHB, NHC, DHA, RAL và KHP trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của SHB, NHC, DHA, RAL và KHP

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu RAL từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu RAL từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của SHB, NHC, DHA, RAL và KHP.

* Ngày 18/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX).

Theo đó, ngày 9/9/2009, SHB sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - số 77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SHB vào các ngày 17, 18 và 19/8/2009.

* Ngày 19/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC-HNX).

Theo đó, ngày 7/9/2009, NHC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp - đường DT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NHC vào các ngày 18/8, 19/8 và 20/8/2009.

* Ngày 24/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Hoá An (DHA-HOSE).

Theo đó, ngày 16/9/2009, DHA sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Hoá An - Xã Hoá An, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DHA vào các ngày 21/8, 24/8 và 25/8/2009.

* Ngày 18/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chia cổ tức đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE).

Theo đó, 4/9/2009, RAL sẽ chia cổ tức với tỷ lệ chi trả 8%/mệnh giá - 800 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên luu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán RAL vào các ngày 17, 18 và 19/8/2009.

* Ngày 19/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP-HOSE).

Theo đó, ngày 11/9/2009, KHP sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên luu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - 11 Lý Thánh Tôn - Nha Trang - Khánh Hoà.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán KHP vào các ngày 18/8, 19/8 và 20/8/2009.