01:15 19/09/2010

SHB: Niêm yết gần 15 triệu trái phiếu chuyển đổi

M.Đức

Ngày 23/9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) niêm yết gần 15 triệu trái phiếu chuyển đổi tại HNX

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) niêm yết gần 15 triệu trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo Quyết định số 578/QĐ-SGDHN ngày 18/8/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 23/9, 14.976.620 trái phiếu chuyển đổi SHB sẽ chính thức được niêm yết tại HNX.

Mã trái phiếu này là SHB410030, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, ngày phát hành là 10/4/2010, ngày đáo hạn là 10/4/2011. Tổng giá trị trái phiếu niêm yết (theo mệnh giá) là 1.497,6 tỷ đồng.