09:49 17/12/2007

SHB sẽ niêm yết 50 triệu cổ phiếu đợt 1

Nguyễn Hoài

Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu) mà SHB sẽ niêm yết trong đợt 1 là 50 triệu cổ phiếu (tương đương với 500 tỷ đồng mệnh giá)

Ngày 15/12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết, đến hết tháng 12/2007, SHB sẽ hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng sau 15 năm hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu 400 triệu đồng.

Hiện nay, SHB đã hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đang chờ sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu) mà SHB sẽ niêm yết trong đợt 1 là 50 triệu cổ phiếu (tương đương với 500 tỷ đồng mệnh giá). Đến cuối quý 1/2008, SHB sẽ tiếp tục niêm yết đợt 2 toàn bộ 150 triệu trong đó 70 triệu cổ phiếu sẽ được giao dịch ngay.

Tính đến hết 30/11/2007, tổng tài sản SHB đạt 10.400 tỷ đồng, vốn huy động 8.145 tỷ đồng, dư nợ cho vay gần 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 120 tỷ đồng với hệ thống mạng lưới 40 điểm giao dịch và 502 nhân viên.