10:37 10/06/2009

"SHB sẽ niêm yết thêm 150 triệu cổ phiếu"

Công Lý

Sau khi chính thức niêm yết 50 triệu cổ phiếu tại sàn Hà Nội, SHB đang xúc tiến để ngày 20/6 sẽ niêm yết thêm 150 triệu cổ phiếu

Ông Đỗ Quang Hiển - Ảnh: TT.
Ông Đỗ Quang Hiển - Ảnh: TT.
Sau khi chính thức niêm yết 50 triệu cổ phiếu tại sàn Hà Nội, SHB đang xúc tiến để ngày 20/6 sẽ niêm yết thêm 150 triệu cổ phiếu.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), cho biết từ nay đến ngày 20/06/2009, SHB sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và hoàn tất các thủ tục gửi đến HASTC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để chính thức niêm yết tiếp 150 triệu cổ phiếu lên giao dịch tại HASTC.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB trong 5 tháng đầu 2009 cụ thể như thế nào, thưa ông?

5 tháng đầu năm 2009, kết quả kinh doanh của SHB tương đối khả quan với các chỉ tiêu chính đều tăng cao. Trong đó tổng tài sản tăng 52,88% so với năm 2008 và đạt 78,04% so với kế hoạch cả năm 2009; huy động vốn từ thị trường I tăng 64,86% so với năm 2008 và đạt 82,09% so với kế hoạch cả năm; lợi nhuận 5 tháng đầu năm 2009 của SHB đạt 163,733 tỷ đồng.

Dự kiến, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 của SHB đạt trên 250 tỷ đồng, tương đương 74,40% so với kế hoạch cả năm, tỷ lệ chia cổ tức 6 tháng đầu năm khoảng 8%.

Cùng đó, với lợi thế từ lợi nhuận cao 5 tháng đầu năm 2009 của các công ty do SHB đầu tư góp vốn thành lập như Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Công ty Cổ phần Bảo hiểm (SHB - Vinacomin), Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF)... đã góp phần đáng kể vào sự phát triển quy mô hoạt động kinh doanh SHB.

Dự kiến hoạt động kinh doanh của SHB trong 6 tháng cuối năm thế nào?

Dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009, các chỉ tiêu chính đều tăng trên 50% so với cuối năm 2008. Đặc biệt trong đó lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt trên 250 tỷ đồng, tăng 402,01% so với năm 2008 và đạt 74,40% so với kế hoạch cả năm 2009. SHB dự kiến tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm là 8%.

Bên cạnh đó 6 tháng cuối năm 2009, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh vàng, kinh doanh chứng khoán và SHB chính thức đưa vào hoạt động công ty quản lý nợ và khai thác tài sản. Đây sẽ là những lợi thế lớn trong điều kiện kinh tế đang phục hồi và phát triển.

Vậy tại sao SHB vẫn chưa tìm được cổ đông chiến lược nước ngoài?

Đại hội cổ đông SHB 2009 đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi 1.500 tỷ đồng để đến năm 2010 trở thành cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của SHB từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ưu tiên cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

Hiện nay SHB đang xúc tiến chọn lựa một cách thận trọng với một số đối tác lớn từ Mỹ, Úc và đặc biệt là UAE. Tôi tin tưởng là ngay trong năm 2009, sẽ có kết quả và thông tin chính thức về cổ đông chiến lược nước ngoài của SHB.