13:46 05/03/2011

SHB tăng lãi suất tiết kiệm USD

Minh Đức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm bậc thang USD theo số tiền và theo kỳ hạn

Lãi suất bậc thang USD theo số tiền của SHB tăng từ 0,4 - 0,5%/năm.
Lãi suất bậc thang USD theo số tiền của SHB tăng từ 0,4 - 0,5%/năm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm bậc thang USD theo số tiền và theo kỳ hạn đối với khách hàng cá nhân.

Theo đó, lãi suất bậc thang USD theo số tiền được điều chỉnh tăng khá mạnh ở các kỳ hạn từ 1 - 13 tháng, tăng từ 0,4 - 0,5%/năm.

Qua lần điều chỉnh này, lãi suất cao nhất mà khách hàng có thể được hưởng với sản phẩm tiết kiệm bậc thang USD theo số tiền tại SHB lên tới 5,6%/năm.

Bên cạnh đó SHB cũng đã thực hiện điều chỉnh lãi suất tiết kiệm bậc thang theo kỳ hạn với hình thức rút gốc linh hoạt. Hiện lãi suất cao nhất của sản phẩm này với hình thức trả lãi cuối kỳ là 4,9%/năm.