00:19 23/12/2016

SHB trả cổ tức, tăng vốn điều lệ

Hải Vân

Các kế hoạch này thực hiện theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm

29/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 của SHB với tỷ lệ chi trả là 7,5%.
29/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 của SHB với tỷ lệ chi trả là 7,5%.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 9609/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ 9.485,94 tỷ đồng lên 10.197 tỷ đồng theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông SHB thông qua ngày 21/4/2016.

SHB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, SHB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận trên của Ngân hàng Nhà nước, SHB cũng vừa thông báo triển khai kế hoạch trả cổ tức năm 2015.

Cụ thể, 29/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 của SHB với tỷ lệ chi trả là 7,5% (người sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 75 cổ phiếu mới).