00:14 16/05/2008

SHB triển khai dịch vụ “Chuyển tiền điện tử siêu tốc”

P.V

Từ ngày 19/5, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ eTransfer – “Chuyển tiền điện tử siêu tốc” trên toàn hệ thống

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này qua 2 kênh giao dịch SMS Banking và Internet Banking.
Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này qua 2 kênh giao dịch SMS Banking và Internet Banking.
Từ ngày 19/5, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ eTransfer – “Chuyển tiền điện tử siêu tốc” trên toàn hệ thống.

Dịch vụ này cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản mở tại SHB mà không cần phải đến ngân hàng. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch qua 2 kênh SMS Banking và Internet Banking.

Với InternetBanking, khách hàng truy nhập website https://ibanking.shb.com.vn, đăng nhập vào hệ thống, chọn giao dịch chuyển khoản, nhập vào tài khoản đích và nhấn chuyển khoản. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ và sẽ gửi đến máy điện thoại di động của khách hàng mã xác thực, khách hàng nhập mã vào trang web để hoàn tất giao dịch.

Với SMS Banking, khách hàng sử dụng tin nhắn để nhắn tin với cú pháp quy định, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra sự hợp lệ của các tài khoản, hạn mức… Nếu tất cả các thông tin đều hợp lệ, hệ thống sẽ gửi trả khách hàng một tin nhắn xác nhận kèm theo yêu cầu điền một số thông tin xác thực, khách hàng cung cấp theo yêu cầu và gửi trả tin nhắn lại cho SHB. SHB sẽ kiểm tra thông tin xác thực và thực hiện giao dịch nếu việc xác thực thành công.

Theo SHB, hiện dịch vụ này còn khá mới ở Việt Nam và mới chỉ có một số ngân hàng thương mại triển khai.