22:28 10/08/2012

SHB và HBB chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu

Hà Anh

21/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng nhận thêm cổ phiếu do thực hiện giao dịch sáp nhập HBB vào SHB

Diễn biến giá cổ phiếu SHB trong tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SHB trong tháng qua - Nguồn: HNX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông 17/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 21/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng nhận thêm cổ phiếu do thực hiện giao dịch sáp nhập của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX).

Theo đó, cổ đông SHB sẽ nhận thêm cổ phiếu (do thực hiện giao dịch sáp nhập) với tỷ lệ 1:0,21 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu SHB được nhận 0,21 cổ phiếu mới).

Cùng ngày 21/8, HBB sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập HBB vào SHB với tỷ lệ 1:0,75 (1 cổ phiếu HBB được nhận 0,75 cổ phiếu SHB).

Địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi tại SHB (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần HBB (bản gốc).

Được biết, cổ phiếu HBB có ngày giao dịch cuối cùng là 16/8/2012 và ngày hủy niêm yết là ngày 17/8/2012. Sau ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/8/2012, cổ phiếu HBB không có giá trị để giao dịch mua bán, chuyển nhượng.