16:30 24/02/2010

SHB và KienLong Bank được tăng vốn điều lệ

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước đã đồng ý cho SHB và Kien Long Bank được tăng vốn điều lệ như theo đề nghị

Ngày 23/2/2010, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn thông báo ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienLong Bank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đồng ý việc SHB tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng theo như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội có trách nhiệm rà soát và hướng dẫn SHB hoàn tất hồ sơ tăng vốn điều lệ theo quy định.

Sau khi SHB thực hiện đầy đủ các yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của SHB theo quy định hiện hành; thời hạn tăng vốn phải được thực hiện trước ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đồng ý việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng theo như đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

Thống đốc cũng giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm yêu cầu ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long bổ sung các văn bản cần thiết khác.

Sau khi ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long thực hiện đầy đủ các yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long theo quy định hiện hành.