10:02 23/05/2008

SHB và Lilama sẽ lập liên minh tập đoàn tài chính công nghiệp

Nguyễn Hoài

Ngày 22/5, SHB đã ký kết hợp tác toàn diện với Lilama nhằm mục tiêu hình thành liên minh tập đoàn tài chính công nghiệp

Ngày 22/5/2008, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần (SHB) đã ký kết hợp tác toàn diện với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) với mục tiêu hình thành liên minh tập đoàn tài chính công nghiệp.

Theo bản hợp tác này, SHB sẽ cung cấp tất cả sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng với giá cả, chất lượng cạnh tranh nhất cho Lilama. Đồng thời, SHB sẽ làm đầu mối thu xếp vốn, đồng tài trợ cũng như tham gia trực tiếp vào một số dự án công ty con của Lilama.

Lilama cũng cam kết mở tài khoản dịch vụ và khuyến khích công ty thành viên mở tài khoản giao dịch tại SHB cũng như sử dụng các sản phẩm dich vụ tài chính ngân hàng khác của SHB.

Trước mắt, SHB, Lilama và các đối tác khác của SHB sẽ đàm phán để thành lập quỹ hỗn hợp công nghiệp với nguồn vốn ban đầu dự kiến 1.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án của Lilama và các dự án khác.