22:16 26/07/2010

SHI dự kiến phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu

N.Anh

Số tiền thu được, SHI sẽ dùng để bổ sung vốn cho dự án đầu tư máy móc thiết bị sản xuất inox tại Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu công ty.

Theo đó, SHI sẽ phát hành trái phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI072010), kỳ hạn 2 năm với hình thức thanh toán gốc cuối kỳ, trả lãi 6 tháng/lần. Tổng giá trị phát hành là 50 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho dự án đầu tư máy móc thiết bị sản xuất inox tại Hà Nội.

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành.

Được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng cho SHI. Trong đó, SHI chào bán 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 4 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá và 3 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược với tổng giá trị chào bán là 100 tỷ đồng.