15:24 07/05/2010

SHI và IJC trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

SHI và IJC trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 30% và 15%/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của SHI và IJC

* Ngày 13/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 17/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE).

Theo đó, ngày 17/6, SHI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 30% (3.000 đồng/cổ phiếu) bao gồm trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ là 15% và tạm ứng cổ tức năm 2010 với tỷ lệ là 15%.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Lô số 2, CN1 Khu Công Nghiệp Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SHI vào những ngày 14, 17 và 18/5/2010.

* Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày ngày 18/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã IJC-HOSE).

Theo đó, ngày 28/5, IJC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, lầu 3, Bình Dương Center, số 1 Trần Hưng Đạo, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán IJC vào những ngày 17, 18, 19/5/2010.