17:04 24/06/2010

SHN và SDY được chào bán gần 27 triệu cổ phiếu

Hà Anh

SHN được phép chào bán 23.751.360 cổ phiếu và SDY được phép chào bán 3 triệu cổ phiếu phổ thông

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã SHN-HNX) và Công ty Cổ phần Xi măng sông Đà Yaly (mã SDY-HNX).

Theo đó, SHN được phép chào bán 23.751.360 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
        
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, SHN phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, công ty có vốn điều lệ thực góp 87,02 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 6, tòa nhà Viglacera, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trong khi đó, SDY được phép chào bán 3 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 30 tỷ đồng.
        
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, SDY phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.    
 
Được biết, SDY có vốn điều lệ thực góp 15 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.