21:58 20/01/2013

SHS báo lãi gần 31 tỷ đồng năm 2012

Hà Anh

Quý 4/2012, SHS lãi gần 59 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt gần 31 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2012.

Cụ thể, doanh thu trong quý 4/2012 đạt hơn 242 tỷ đồng. Trong đó doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 225,64 tỷ đồng, doanh thu môi giới đạt 3,2 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 11,5 tỷ đồng...

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận trước và sau thuế của SHS đạt gần 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lãi hơn 462 triệu đồng.

Lũy kế năm 2012, tổng doanh thu của SHS đạt gần 366 tỷ đồng, tăng 62% năm 2011 (226 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lãi gần 31 tỷ đồng, trong khi cùng  kỳ năm trước công ty lỗ hơn 381 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2012, vốn chủ sở hữu của SHS đạt 774 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến vốn chủ sở hữu của SHS thấp hơn so với vốn đầu tư của cổ đông là do công ty này còn lỗ lũy kế 347,44 tỷ đồng.

SHS cho biết, nguyên nhân công ty lãi trong quý 4/2012 một phần do thị trường quý 4/2012 thuận lợi hơn so với năm 2011 và do hoạt động chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết của công ty có lãi trong kỳ.