14:19 30/03/2010

SHS đặt chỉ tiêu 238 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Hoàng Vũ

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông qua kế hoạch 238 tỷ đồng lợi nhuận năm 2010

Nhà đầu tư tại sàn SHS.
Nhà đầu tư tại sàn SHS.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông qua kế hoạch 238 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2010.

Cuối tuần qua, SHS tổ chức đại hội cổ đông, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu cơ ban: tổng doanh thu dự kiến đạt 488 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 238 tỷ đồng, thu nhập trên cổ phiếu (EPS) ước đạt 2.145 đồng.

Trong năm 2010, SHS đặt mục tiêu lọt vào Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất, phấn đấu đạt từ 2% thị phần toàn thị trường, Top 10 công ty chứng khoán có thị phần tư vấn lớn nhất. Tính đến hết 31/12/2009, tổng số tài khoản mở tại công ty này là 6.452 tài khoản (gồm cả cá nhân và tổ chức).

Cũng tại đại hội trên, SHS thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009. Cụ thể, trong năm qua công ty này đạt tổng doanh thu gần 197 tỷ đồng, tăng 210% so với năm 2008; lợi nhuận sau thuế đạt 84,7 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2008, tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông ở mức 6,8%.

SHS cũng cho biết đã hoàn tất hồ sơ để tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng và đã nhận được giấy phép phát hành. Việc tăng vốn dự kiến sẽ được hoàn thành trong 4 tháng đầu năm 2010.