11:48 12/10/2011

SHS điều chỉnh phương án trả lãi đối với 250 tỷ đồng trái phiếu

Hà Anh

Lãi suất sẽ được điều chỉnh 6 tháng 1 lần thay vì cố định như thông báo trước đó

Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SHS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) thông báo sửa đổi nội dung phương án phát hành trái phiếu đợt 1 trị giá 250 tỷ đồng ngày 30/9. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm đáo hạn vào 30/9/2012.

Theo đó, lãi suất 6 tháng đầu tiên là 18%/năm và lãi suất 6 tháng tiếp theo được thỏa thuận trên cơ sở lãi suất thị trường nhưng tối thiểu là 18%/năm.

Trước đó, SHS cho biết sẽ phát hành với tổng giá trị phát hành là 250 tỷ đồng, thời hạn trái phiếu 1 năm, lãi suất 20%/năm và trả lãi một lần vào ngày đáo hạn.  

Đồng thời, công ty cũng bổ sung thêm phí tư vấn và bảo lãnh phát hành là 2%/năm.

Hội đồng Quản trị SHS đã ban hành nghị quyết về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp SHS huy động vốn với tổng giá trị phát hành là 350 tỷ đồng với phương thức phát hành là chào bán riêng lẻ từ 1 đến 3 đợt phát hành và kỳ hạn trái phiếu là 1 năm kể từ ngày phát hành.