10:10 03/02/2010

SHS được chào bán gần 60 triệu cổ phiếu

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

SHS được phép chào bán 58.937.004 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
SHS được phép chào bán 58.937.004 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 29/1/2010, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Theo đó, SHS được phép chào bán 58.937.004 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 40.907.996 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 2.045.399 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và 15.983.609 cổ phiếu cho đối tác có tiềm năng.
 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, SHS phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có vốn điều lệ 410,62 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 1&5 tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.