17:54 22/02/2013

SHS muốn mua 1 triệu cổ phiếu SHB

Hà Anh

SHS, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SHB

Diễn biến giá cổ phiếu SHB trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SHB trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB).

Theo đó, SHS, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SHB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/2 đến ngày 26/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội sẽ nắm giữ tại SHB tăng từ 22,23 triệu cổ phiếu, chiếm 2,51% lên 23,23 triệu cổ phiếu, tương đương 3% vốn điều lệ.

Được biết, SHB đã thay đổi báo cáo tài chính quý 4/2012. Theo báo cáo mới, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2012 của SHB đạt 1.132 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2012 từ lỗ 95 tỷ đồng chuyển thành lãi gần 27 tỷ đồng.