10:17 31/01/2008

Siêu thị cho thị trường lao động

Lý Hà

Đầu tháng 3 tới, sẽ có siêu thị thông tin thị trường lao động việc làm cho người lao động ở Tp.HCM

Trung tâm Giới thiệu việc làm Tp.HCM cho biết, khoảng đầu tháng 3 tới, trung tâm sẽ khai trương Siêu thị thông tin thị trường lao động thành phố, tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh.

Siêu thị sẽ thông tin về thị trường lao động, các chỉ tiêu về việc làm, đào tạo nghề, chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm, nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu tìm việc cho người lao động; kết nối thông tin thị trường lao động tại thành phố và khu vực, cung cấp thông tin việc tìm người- người tìm việc trực tiếp và thông tin hệ thống các website, các chương trình đào tạo trong nước và ngoài nước; các chương trình xuất khẩu lao động; cung cấp các dịch vụ và thông tin về giá tiền lương, tiền công; tư vấn quan hệ lao động; hướng dẫn trả lời về pháp luật lao động cho các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động...

Ngoài ra, siêu thị sẽ tổ chức thu thập nguồn hồ sơ sinh viên các trường; liên kết với các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn thành ph, khu vực để tăng cường, đa dạng hóa nguồn cung lao động, đáp ứng nhu cầu tìm việc và tuyển dụng lao động trên địa bàn thành phố.