07:01 28/06/2008

SJ1 trả cổ tức đợt một năm 2008 bằng tiền mặt

Ánh Nguyệt

SJ1 sẽ trả cổ tức đợt một năm 2008 là 8%/mệnh giá – tương đương 800đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 14/07/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt một năm 2008 của Công ty cổ phần Thủy sản Số 1 (mã SJ1-HOSE).

Theo đó, SJ1 sẽ trả cổ tức đợt một năm 2008 là 8%/mệnh giá – tương đương 800đồng/cổ phiếu.

Địa điểm nhận cổ tức: các cổ đông đã lưu ký chứng khoán nhận tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký; các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán nhận tại Trụ sở Công ty cổ phần Thuỷ sản Số 1 – 1004A Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SJ1 vào các ngày 11, 14 & 15/07/2008.