10:19 03/06/2008

SJC mua lại cổ phiếu quỹ

N. Anh

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 sẽ mua lại 200.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc báo giá làm cổ phiếu quỹ

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) về việc mua lại cổ phiếu của mình làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 29/4/2008 - 21/5/2008, công ty sẽ ủy quyền cho Công ty TNHH Chứng khoán VPBank mua lại 200.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc báo giá.

Nguồn vốn để thực hiện là Quỹ Đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác. Thời gian đăng ký giao dịch từ ngày 9/6/2008 đến 30/6/2008.

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 có vốn điều lệ hơn 21,1 tỷ đồng, với ngành nghề kinh doanh chính gồm: xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; các công trình thủy điện, thủy lợi, cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà, dịch vụ cho thuê nhà; kinh doanh bất động sản; đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái...