18:39 26/05/2010

SJC trả cổ tức bằng tiền, GGG trả cổ tức và thưởng cổ phiếu

Hà Anh

SJC trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 18,5%/cổ phiếu, GGG trả cổ tức và thưởng cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của SJC và GGG.

* Ngày 7/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX).

Theo đó, ngày 12/7, SJC trả cổ tức với tỷ lệ 18,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.850 đồng).

Dự kiến, ngày 18/6, SJC sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án phát hành đợt 1 tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 - số 52 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

* Ngày 7/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã GGG-HOSE).

Theo đó, GGG sẽ thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1 (20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu thưởng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ  20:1 (20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng - Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, xã Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.