14:31 28/12/2011

SJD và PHR báo vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Mai Anh

Hai doanh nghiệp niêm yết trên HSX là SJD và PHR công bố hoàn thành kế hoạch năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu SJD trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SJD trong 3 tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã SJD) và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) công bố kết quả kinh doanh năm 2011 và đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2012.

Theo đó, trong quý 4/2011, sản lượng điện của SJD ước đạt 122.253.700 triệu kWh, bằng 136 kế hoạch năm (89 triệu kWh); tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 108,5 tỷ đồng bằng 126 kế hoạch năm (79,6 tỷ đồng); doanh thu đạt 89,6 tỷ đồng bằng 139% kế hoạch năm (72,4 tỷ đồng); lợi nhuận đạt hơn 36 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch năm (27,7 tỷ đồng);

Công ty cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với doanh thu đạt 287,96 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch; lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng và vượt 11% kế hoạch.

Dự kiến quý 1/2012, SID dự kiến sản lượng điện đạt 40 triệu kWh; doanh thu đạt 37,5 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 7,6 tỷ đồng.

Năm 2012, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với sản lượng điện 292 triệu kWh; doanh thu 271,96 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng và cổ tức ở mức 15%.

Đồng thời, công ty đã nhất trí bầu ông Trịnh Văn Minh giữ chức chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2 (2009 – 2014) từ ngày 14/12/2011.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) cho biết tính hết ngày 24/12/2011, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2011, công ty đã khai thác được 20.138 tấn mủ quy khô và dự kiến hết năm sẽ vượt 650-700 tấn mủ quy khô. Ngoài ra, công ty đã tổ chức thu mua được 8.011 tấn mủ.

Tính đến ngày 25/12, công ty đã tiêu thụ được 25.254 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân là 94,74 triệu đồng/tấn, với doanh thu 2.392 tỷ đồng và dự kiến doanh thu cả năm đạt trên 2.400 tỷ đồng. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận (600 tỷ đồng) công ty đã hoàn thành trong tháng 10 và ước tính lợi nhuận cả năm sẽ đạt trên 800 tỷ đồng.