17:18 08/12/2008

SJE trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 8/1/2009, SJE sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần

Ngày 8/1/2009, SJE sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - Biểu đồ giá cổ phiếu SJE - Nguồn: VNDS.
Ngày 8/1/2009, SJE sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - Biểu đồ giá cổ phiếu SJE - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, ngày 18/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE-HASTC).

Theo đó, ngày 8/1/2009, SJE sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Đà 11- Km số 10, phường Văn Mỗ, Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SJE vào các ngày 17, 18, 19/12/2008.