10:39 10/06/2008

SJM trả cổ tức bằng tiền mặt

Nguyệt Ánh

Từ 10/7/2008, Công ty Cổ phần Sông Đà 19 sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 1 cổ phần được nhận 800 đồng

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông để Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (mã chứng khoán: SJM) trả cổ tức năm 2007. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/6/2008.

Theo đó, từ 10/7/2008, công ty chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 8% (1 cổ phần được nhận 800 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 12/6/2008, T+2: 13/6/2008. Các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 12/6, 13/6/2008.

Địa điểm nhận cổ tức, đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán thì nhận cổ tức tại công ty chứng khoán mở tài khoản lưu ký. Các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán thì nhận tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19, số 12 Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng từ 10/7/2008.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SJM ngày 13/6, 16/6 và 17/6/2008.