22:44 17/09/2010

SJS: Đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Minh Nguyệt

Từ ngày 27/9/2010 - 27/12/2010, SJS đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) thông báo đăng ký mua cổ phiếu SJS làm cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch là khớp lệnh.

Theo đó, từ ngày 27/9/2010 - 27/12/2010, SJS đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn để mua cổ phiếu được lấy từ thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Số cổ phiếu dự kiến sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.119.000 cổ phiếu.

Trước đó, SJS đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu từ ngày 3/6/2010 - 3/9/2010, nhưng chỉ mua được 119.000 cổ phiếu, do những biến động của thị trường chứng khoán không phù hợp.

Công ty này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 6+8 Tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Hà Nội.