10:40 10/03/2010

SJS, SCD, KSB và HTP trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của SJS, SCD, KSB và HTP

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của SJS, SCD, KSB và HTP.

* Ngày 18/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE).

Theo đó, ngày 22/4/2010, SJS tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán, ngân hàng nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - tầng 1+2 toà nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

* Ngày 18/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức băng tiền đợt 2 năm 2009 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE).

Theo đó, ngày 15/4/2010, SCD trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương - 379 Bến Chương Dương, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SJS và SCD vào những ngày 17, 18 và 19/3/2010.

* Ngày 22/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 băng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB-HOSE).

Theo đó, ngày 12/4/2010, KSB tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - đại lộ Bình Dương, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán vào những KSB ngày 19/3, 22/3 và 23/3/2010.

* Ngày 18/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát (mã HTP-HNX).

Theo đó, ngày 8/4/2010, HTP sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ 10% - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa Hòa Phát - 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HTP vào những ngày 17, 18 và 19/3/2010.