10:54 22/06/2010

SJS, SMC và PVD công bố kết quả kinh doanh 6 tháng

N.Anh

SJS, SMC và PVD vừa công bố ước kết quả kinh doanh tháng 6 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

PVD công bố lợi nhuận ước tính trong tháng 6 ước đạt trên 100 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt trên 400 tỷ đồng.
PVD công bố lợi nhuận ước tính trong tháng 6 ước đạt trên 100 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt trên 400 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp sông Đà (SJS-HOSE), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC-HOSE) và Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD-HOSE) vừa công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 của SJS đạt 370 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 451 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 202,35 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 240,737 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 đạt 2.024 đồng, lũy kế đạt 2.407 đồng.

Trong khi đó, SMC công bố doanh thu trong 6 tháng đầu năm ước đạt 2.574 tỷ đồng - bằng 46,8% kế hoạch năm 2010; lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng - bằng 62,5% kế hoạch.

Trong khi đó, PVD công bố lợi nhuận ước tính trong tháng 6 ước đạt trên 100 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt trên 400 tỷ đồng.

Trước đó, PVD công bố kết quả sản xuất kinh doanh thực tế 5 tháng đầu năm 2010, đạt 2.570 tỷ đồng doanh thu và 316 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng đạt 50% và 39% so với kế hoạch kinh doanh năm 2010.