20:14 06/06/2013

SJS, THV và STL bị phạt 220 triệu đồng

Hà Anh

Sudico, THV và STL bị phạt 220 triệu đồng do không công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Diễn biến giá cổ phiếu THV trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu THV trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ngày 4/6/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (SJS), Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (mã THV-HNX) và Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long (mã STL-HNX).

Cụ thể, SJS bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 52/2012/TT-BTC).

Tương tự, Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, STL bị phạt 80 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC.