16:15 10/05/2011

SMC lãi gần 40 tỷ đồng trong 4 tháng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) công bố Báo cáo tài chính tóm tắt tháng 4 năm 2011.

Tổng sản lượng 4 tháng đầu năm của SMC đạt 213.245 tấn.
Tổng sản lượng 4 tháng đầu năm của SMC đạt 213.245 tấn.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) công bố Báo cáo tài chính tóm tắt tháng 4 năm 2011.

Theo đó, riêng tháng 4, SMC sản xuất được 54.718 tấn nâng tổng sản lượng 4 tháng đầu năm lên 213.245 tấn. oanh thu thuần tháng 4 đạt 869,25 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng năm 2011 đạt 2.974,04 tỷ đồng,

Lợi nhuận sau thuế đạt đạt 8,54 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2011, SMC đạt 39,93 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) tháng 4 đạt 347 đồng, lũy kế đạt 1.624 đồng.

Trước đó, sản lượng bán ra trong quý 1/2011 của SMC đạt 158.527 tấn; doanh số bán ra đạt 2.104,79 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 36,78 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 31,06 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng thép các loại đạt 570.000 tấn; doanh thu toàn bộ đạt 7.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế là 120 tỷ và 90 tỷ đồng; cổ tức là 10% bằng tiền và 20-25% bằng cổ phiếu.