10:17 13/06/2011

SMC lãi gần 45 tỷ đồng trong 5 tháng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HSX) công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

SMC đạt sản lượng thực hiện trong 5 tháng đầu năm là 261.708 tấn.
SMC đạt sản lượng thực hiện trong 5 tháng đầu năm là 261.708 tấn.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HSX) công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, trong tháng 5 sản lượng thực hiện đạt 48.463 tấn, doanh thu thuần đạt 785,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tháng 5 đạt 7,433 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất tháng 5 đạt 4,97 tỷ đồng, EPS đạt 202 đồng.

Như vậy, sau 5 tháng đầu năm sản lượng thực hiện đạt 261.708 tấn; doanh thu thuần đạt 3.759,74 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 52,82 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất đạt 44,91 tỷ đồng; EPS đạt 1.826 đồng.

Trước đó, SMC cho biết riêng tháng 4, SMC sản xuất được 54.718 tấn nâng tổng sản lượng 4 tháng đầu năm lên 213.245 tấn. Doanh thu thuần tháng 4 đạt 869,25 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng năm 2011 đạt 2.974,04 tỷ đồng,

Lợi nhuận sau thuế đạt đạt 8,54 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2011, SMC đạt 39,93 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) tháng 4 đạt 347 đồng, lũy kế đạt 1.624 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng thép các loại đạt 570.000 tấn; doanh thu toàn bộ đạt 7.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế là 120 tỷ và 90 tỷ đồng; cổ tức là 10% bằng tiền và 20-25% bằng cổ phiếu.