08:56 14/07/2011

SMC lãi trước thuế gần 59 tỷ đồng trong 6 tháng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HSX) công bố kết quả hoạt động hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011.

SMC cũng cho biết, hàng tồn kho chủ yếu là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất gia công.
SMC cũng cho biết, hàng tồn kho chủ yếu là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất gia công.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HSX) công bố kết quả hoạt động hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh số bán đạt 4.475,57 tỷ đồng, tăng 56,89% so với cùng kỳ năm trước (2.852,70 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 58,98 tỷ đồng, tăng 0,96% so với cũng kỳ năm trước (58,42 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 48,78 tỷ đồng, bằng 96,67% so với cùng kỳ (50,46 tỷ đồng).

Theo SMC, kết quả trên là công ty đã trích lập dự phòng bổ sung cho cổ phiếu đầu tư dài hạn 10,5 tỷ đồng; hoạt động từ 2 nhà máy Coil center rất hiệu quả, đóng góp khoảng 23% sản lượng và 57% lợi nhuận sau thuế (27,76 tỷ đồng).

SMC cũng cho biết, hàng tồn kho chủ yếu là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất gia công, cộng với thép xây dựng phục vụ khách hàng đã trả tiền trước; công ty đẩy mạnh việc giảm tổng tài sản, tăng quay vòng, sử dụng vốn hợp lý và tiết giảm chi phí vốn. Đồng thời quan hệ chặt chẽ với khách hàng, kiểm soát công nợ đảm bảo việc thu hồi vốn.

Hội đồng Quản trị SMC thông qua việc trả cổ tức đợt 1/2011 là 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng thép các loại đạt 570.000 tấn; doanh thu toàn bộ đạt 7.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế là 120 tỷ và 90 tỷ đồng; cổ tức là 10% bằng tiền và 20-25% bằng cổ phiếu.