09:20 11/04/2008

SMC tăng đầu tư và củng cố hệ thống phân phối thép

An Thơ

Kết thúc 2007, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đạt 2.998,575 tỷ đồng, tăng 57,03% so với 2006

Kết thúc 2007, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đạt 2.998,575 tỷ đồng, tăng 1.088,978 tỷ đồng (tăng 57,03%) so với 2006, lợi nhuận trước thuế đạt 53,876 tỷ đồng, tăng 137,63% so với 2006. Năm 2008, mặc dù triển khai nhiều dự án nhưng SMC vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 58 tỷ đồng.

Đặc biệt, SMC cũng là một trong số ít doanh nghiệp chuyên cung cấp sản phẩm thép có khả năng kiểm soát tốt tình hình tài chính. Số liệu báo cáo tài chính năm 2007 cho thấy, các khoản phải thu dài hạn và các khoản nợ dài hạn của công ty rất thấp.

Mặc dù mới cổ phần hóa được 4 năm nhưng SMC đã tích lũy được “lưng vốn kha khá” để đầu tư các dự án trọng điểm trong 2 năm 2008 - 2009 gồm: Nhà máy Cơ khí - Thép SMC, Văn phòng công ty tại quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh Bình Dương.

Năm 2008, SMC sẽ triển khai dự án Nhà máy Cơ khí - Thép SMC tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, trên diện tích đất sử dụng 5,37 ha, thời gian triển khai: 14 tháng, có tổng mức vốn đầu tư: 225,6 tỷ đồng, trong đó: vốn lưu động 91,8 tỷ đồng và vốn cố định là 133,9 tỷ đồng.