14:04 13/12/2009

SMC, TRC và TNA công bố kết quả kinh doanh 11 tháng

N.Anh

SMC, TRC và TNA vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu TRC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu TRC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC-HOSE), Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC-HOSE) và Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2009.

Theo đó, tính riêng tháng 11, SMC đạt doanh thu 520,58 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 4.556,54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tháng 11 đạt 4,125 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 63,07 tỷ đồng.

Được biết, năm 2009, SMC đặt mục tiêu tiêu thụ 320.000 tấn thép các loại. Doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng.

Trong khi đó, tháng 11/2009, sản lượng của TRC đạt 1.735,7 tấn mủ cao su, tiêu thụ 1.644 tấn sản phẩm, sản lượng 11 tháng năm 2009 đạt 10.997 tấn, tương đương 84,59% kế hoạch; tiêu thụ 11.056 tấn sản phẩm, tương đương 83,87% kế hoạch.

Tổng doanh thu của TRC trong tháng 11 đạt 72,072 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 384,23 tỷ đồng, vượt 11,5% kế hoạch năm.

Lợi nhuận tháng 11 đạt 19,52 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 126,284 tỷ đồng, vượt kế hoạch 17,64%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 11 tháng năm 2009 đạt 4.209 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA-HOSE) thông báo, tổng doanh thu của công ty trong tháng 11/2009 đạt 47,3 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 466,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 11 đạt 12,44 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 29,14 tỷ đồng, vượt 12,7% kế hoạch năm.