16:37 11/11/2009

SMC và TH1 công bố kết quả kinh doanh 10 tháng

N.Anh

SMC và TH1 công bố kết quả kinh doanh tháng 10 là lũy kế 10 tháng năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SMC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SMC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam (mã TH1-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2009.

Theo đó, trong tháng 10/2009, SMC đạt doanh thu thuần 387,05 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2009 đạt 4.035 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong tháng 10 đạt 4,42 tỷ đồng, lũy kế đạt 58,948 tỷ đồng.

Được biết, năm 2009, SMC đặt mục tiêu tiêu thụ 320.000 tấn thép các loại. Doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam (mã TH1) công bố tổng doanh thu 10 tháng năm 2009 đạt 862,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Công ty công bố điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 từ 30 tỷ đồng lên 67,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế từ 22,5 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, cổ tức từ 12-15% lên 20-22%.